Frigörande Dans Föreningen


Föreningen är ett nätverk för dansinspiratörer utbildade av Anne Grundel vid

 frigorande dans akademin22

 

Som medlem får du
-    Att aktivt stödja föreningens arbete med att sprida den Frigörande Dansen.
-    Dina kontaktuppgifter läggs in på sidan.
-    Du kan lägga in dina dansevenemang i kalendariet.
-    Du kan delta i föreningens årsmöte.
-    Du kan skapa och delta i nätverksträffar.
-    Du kan delta i en årlig dansstämma för föreningens medlemmar
-    Du kan teckna försäkring för din dans- och företagsverksamhet via Försäkringsmäklare L-E Gefvert AB
-    Du kan beställa material, broschyr om Frigörande dans och Dansa Andas konceptet  
Årsavgiften för 2020 är 350:- SEK.

För mer info skicka mail till  

Välkommen!

Styrelsen

Ordförande:
Lisa Hjulström, Tullinge
070 - 604 76 69
e-post:

Vice ordförande:
Sara Göth, Täby
070 - 940 73 32
e-post: s 

Sekreterare
Åsa Löfström, Järna
073 - 151 47 04
 

Kassör
Monica Wall, Mattmar
070 - 648 25 02 
e-post:

Ordinarie ledamöter:
Mia Maria Tejle, Sollefteå
070 - 558 40  55
e-post:

Carmen Kalemba, Kristinehamn
073 - 079 37 48
e-post: 

Elisabeth Heilmann Blind, Kiruna 
e-post: 

Åsa Löfström, Järna
073 - 151 47 04
e-post: 

Suppleant:
Madelene Blyckertz, Gävle,
076 - 797 97 08
e-post:  


Uppdatering av kontaktuppgifter för dansinspiratörer: kontakta styrelsen,