Frigörande Dans Föreningen


Föreningen är ett nätverk för dansinspiratörer utbildade av Anne Grundel vid

 frigorande dans akademin22

 

Som medlem får du
-    Att aktivt stödja föreningens arbete med att sprida den Frigörande Dansen.
-    Dina kontaktuppgifter läggs in på sidan.
-    Du kan lägga in dina dansevenemang i kalendariet.
-    Du kan delta i föreningens årsmöte.
-    Du kan skapa och delta i nätverksträffar.
-    Du kan delta i en årlig dansstämma för föreningens medlemmar
-    Du kan beställa material, broschyr om Frigörande dans och Dansa Andas konceptet  
Årsavgiften för 2017 är 350:- SEK.

För mer info skicka mail till

Välkommen!

Styrelsen

Ordförande:
Lisa Hjulström, Tullinge
070 - 604 76 69, e-post:

Vice ordförande:
Marika Gustavson, Viby,
070-314 73 12 e-post:  

Sekreterare:
Elin Bjurhed, Norra Hammar
0708 205493 e-post: 

Vice sekreterare:
Agneta von Schoting, Enköping
e-post: 

Kassör:
Monica Wall, Venjan
0250-62264, 070 - 648 25 02 e-post:

Vice kassör:
Anneli Sundin, Sala
076-218 49 90 e-post: 

Styrelseledamot
Jennifer Lovén, Hägersten
0736 - 32 91 92, e-post: 

Suppleant:
Mia Maria Tejle, Sollefteå
070 - 558 40 55, e-post:
Gunilla Allard, Gislaved
070 - 331 52 88 e-post:

Uppdatering av kontaktuppgifter för dansinspiratörer: