Namn Telefon Mobiltelefon Ort
Ann Sjöling 0708 865765 Mundekulla
Ann-Helen Franksson Rundqvist 070-3163913 Bergkvara
Carina Gyllerfelt 0486 204 48 070 278 44 53 Bergkvara
Mona Malmros 070 593 38 92 Vissefjärda
Solveig Söderman 070 691 47 64 Kalmar/Färjestaden